Om indeklima

Indeklimaet har betydning for vores helbred og velvære samt for bygningens tilstandBygningers indeklima har betydning for vores helbred og velvære.

Indeklima udgøres af en masse forskellige miljøfaktorer, der kan påvirke os indendørs. Det er bl.a. luft og fugt, lys og temperatur, røg og støj samt de partikler og kemiske stoffer, der kan optræde i indeluften.

I gennemsnit opholder vi danskere os 80-90% af tiden indendørs. Omkring to tredjedele af døgnets timer tilbringes typisk i egen bolig, mens omkring en fjerdedel af vores tid tilbringes indendørs på arbejdspladsen. Da indeklimaet kan påvirke såvel vores sundhed som livskvalitet, er det med andre ord vigtigt at sørge for et godt indeklima.

Et dårligt indeklima kan nemlig påvirke vores helbred negativt. Det kan være lige fra ubehag og mindre gener til alvorlige sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft, især i luftvejene. Desuden menes indeklimaet at spille en rolle i forhold til allergier og astma, som hver femte dansker døjer med, ligesom KOL kan forværres af et for dårligt indeklima.

Tegn på dårligt indeklima kan bl.a. være symptomer som:

 • Irritationer i hals, næse og øjne
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Rødme og kløe i huden
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Udslæt

Man skal dog være opmærksom på, at alle disse symptomer kan skyldes andre ting end indeklimaet. Derfor kan det være vanskeligt med sikkerhed at fastslå, om det er indeklimaet som er synderen.

En god ledetråd er dog at tjekke om symptomerne forsvinder, hvis man opholder sig andre steder end der, hvor man normalt oplever problemerne. Så er det nemlig tegn på at indeklimaet er skyld i symptomerne.

Indeklima påvirker os forskelligt

Ikke alle reagerer lige meget over for forskellige påvirkninger i indeklimaet. Nogle oplever således store gener for høj/lav temperatur, støj, træk eller ubehagelige lugte, mens andre måske slet ikke påvirkes. Typisk er børn og ældre dog de mest følsomme.

Hvis man føler sig generet af indeklimaet, bør der gøres noget ved det. Også selv om det måske blot virker som mindre gener. For i værste fald kan det med tiden give mere alvorlige og varige problemer.

Indeklima og kræft
I nogle tilfælde kan problemer i indeklimaet føre til kræft, især i luftvejene. Kræft kan således forårsages af bl.a. asbest (forekommer dog oftest kun i forbindelse med ombygning/renovering), formaldehyd (kommer typisk fra byggematerialer), radioaktiv stråling fra radon og tobaksrøg, der også kan give hjerte-kar-sygdomme.

Allergi kan f.eks. udvikle sig til astma, hoste kan udvikle sig til kronisk bronkitis, mens stress grundet støj i værste fald kan udvikle sig til hjerte-kar-sygdomme. Derfor bør problemer med indeklimaet altid tages alvorligt.

Mange faktorer

Der er mange faktorer, der spiller ind, når det skal vurderes om indeklimaet er godt eller dårligt. De mest almindelige er:

 • Allergener fra husdyr, husstøvmider og pollen: Der er store mængder allergifremkaldende stoffer, allergikere kan reagere på. Bl.a. husstøvmider, skimmelsvampsporer og hår fra husdyr samt pollen fra udeluften.
 • Fugt: Husstøvmider, skimmelsvampe og andre mikroorganismer trives i fugtige omgivelser. Derfor kan fugtskader (f.eks. grundet fugt i kældervæg ge) i en bygning medføre symptomer som astma, hoste og problemer med vejrtrækningen.
 • Kemikalier: Der kan være mange hundreder af kemiske stoffer fra alle mulige kilder (f.eks. byggematerialer, møbler, tæpper, rengøringsmidler og tobaksrygning) i indeklimaet. En del af disse stoffer kan være sundhedsskadelige. F.eks. kan ftalater, der anvendes som blødgører i plast, være allergifremkaldende, mens formaldehyd og andre VOC’er kan være kræftfremkaldende.
 • Partikler: Menes at kunne medføre luftvejs-relaterede sygdomme, hjerte-kar-sygdomme og kræft. Partikler i indeklimaet kan både komme udefra (især fra trafik og afbrænding af fossile brændstoffer) og fra kilder i bygningen (f.eks. brændeovne, madlavning, stearinlys og tobaksrøg).
 • Radon: Skønnes at være skyld i omkring 300 årlige dødsfald, hvoraf flertallet samtidig har været rygere. Risikoen fra radon, der kan føre til kræft og som kan trænge op i bygninger fra undergrunden, er nemlig langt større, hvis man samtidig er ryger.
 • Skimmelsvamp: Kan medføre symptomer som hovedpine, irriterede øjne og luftveje, svimmelhed og træthed, mens nogle få procent af befolkningen er allergiske overfor skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan vokse fugtige steder i en bygning.
 • Støj: Kan muligvis medføre stress og være medvirkende årsag til hjerte-kar-sygdomme. Støj kommer typisk fra naboer, trafik og lignende.
 • Tobaksrøg: 3.000 rygere og 100-450 passive rygere dør hvert år på grund af tobaksrøg: Desuden skønnes det, at langt de fleste indlæggelser af børn med luftvejslidelser skyldes rygning i hjemmet.

Få et bedre indeklima

Hvordan indeklimaet kan forbedres, afhænger af flere faktorer: Typen af bygning, beliggenhed og adfærden hos de mennesker, der benytter bygningen.
To ting vil dog altid kunne hjælpe til at sikre et bedre indeklima: Jævnlig rengøring og god ventilation!

Call Now Button