Varmetab

Varmetab kan føre til ekstra, unødige udgifterFyrer du for gråspurvene? Undgå varmetab!

Varmetab sker oftest gennem ydervægge, taget, vinduerne og gulvet/fundamentet, og skyldes for det meste at boligen er dårligt isoleret, er utæt eller har såkaldte kuldebroer. Kuldebroer leder varmen ud og lader kulden passere ind.

Isolering har ikke kun betydning for varmetab. Isolering hjælper således med at sikre, at boligens overflader (vægge, lofter og gulve) ikke bliver for kølige om vinteren, mens det afholder overfladerne fra at blive for varme om sommeren, selv om solen bager udenfor.

Kolde overflader kan i øvrigt give problemer med fugt i hus et. Særligt i fyringssæsonen, hvor der så kan dannes kondens på de kølige overflader.

Isolering holder på varmen

Jo bedre isoleret din bolig er, jo bedre holder den også på varmen. Isoleringen sørger med andre ord for, at varmen forbliver inde i boligen. Med andre ord, kan dårlig isolering føre til et stort varmetab i fyringssæsonen.

Hvor godt din bolig er isoleret afhænger normalt af byggeåret, da der siden 1961, hvor det første egentlige bygningsreglement så dagens lys, og op gennem årene har været adskillige stramninger af bygningsreglementet omkring isolering. Derfor finder du normalt samme type svage punkter i boliger, der er opført i samme tidsperiode.

Utætheder stor kilde til varmetab

Også utætheder i boligen har stor betydning for eventuelt varmetab. Det anslås således at mellem 20 og 30 procent af din boligs forbrug af energi finder vej til det fri via utætheder.

Utætheder kan forekomme rigtig mange steder. Bl.a. omkring vindueskarme, dørkarme og fuger ved døre. Men også ved f.eks. bjælkelaget i etageadskillelser eller gennembrydninger af dampspærren grundet bl.a. gennemføring af kabler og rør.

Konstruktionsfejl kan give kuldebroer

Fejl i konstruktionen af din bolig kan føre til de såkaldte kuldebroer. Altså et sted, hvor kulde kan trænge ind og varme kan slippe ud af boligen.

Kuldebroer, der ikke må forveksles med revner eller utætheder, har imidlertid størst og mest mærkbar betydning, hvis din bolig er velisoleret. Derfor er det da også i velisolerede huse, at der typisk kan spares ekstra på varmeregningen ved at få gjort noget ved kuldebroerne.

Kuldebroer viser sig ofte som mørke striber på lofter eller vægge. Det skyldes, at der dannes kondens, hvor støv og snavs så let kan sætte sig fast. Kombinationen af fugt (kondensen) og organiske materialer (støv og snavs) betyder samtidig, at risikoen for mug og skimmelsvamp forøges ganske betragteligt.

Bygningsreglementet nævner da også kuldebroer. Det er således et krav, at boligen skal være konstrueret på en sådan måde, at der ikke kan opstå kuldebroer, hvor bygningens vægge møder fundamentet.

Slip af med kuldebroerne
Oftest kan de mørke striber eller aftegninger fra kuldebroer vaskes bort med almindeligt vaskemiddel. De vil dog normalt komme igen, med mindre årsagen til kuldebroen lokaliseres og udbedres.

Det er dog ikke altid lige nemt at udbedre en kuldebro. Det afhænger således både af hvor kuldebroen er og hvordan den er opstået. Desuden udgør kuldebroer normalt kun et problem et fyringssæsonen. Vi kan dog hjælpe med at både lokalisere og udbedre kuldebroer.

Har du behov for yderligere information eller ønsker du et uforpligtende tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan ringe på tlf. 31 11 90 00 eller du kan skrive til os på info@agx.dk.

Call Now Button